Przejdź bezpośrednio do treści

Głosowanie papierowe

Głosowanie trwa od 30 września do 18 października 2019 r.!

Można głosować w dwóch formach: papierowej i elektronicznej. 

Głosowanie w wersji papierowej:

KARTY DO GŁOSOWANIA DOSTĘPNE BĘDĄ:

  • w Urzędzie Miejskim w Złotowie Sala Bezpośredniej Obsługi Interesanta na parterze budynku;
  • w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida;
  • w Muzeum Ziemi Złotowskiej;
  • na basenie Laguna;
  • do pobrania na stronie www.zlotow.pl w zakładce Budżet Obywatelski, Edycja 2020 oraz TUTAJ 

KARTY WRZUCAMY DO OZNACZONYCH URN.

WAŻNE:

  • kartę do głosowania należy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI, i czytelnie podpisać,
  • głosujący może wybrać TYLKO JEDNO zadanie z przedstawionej z listy, stawiając znak „X” przy wybranym zadaniu,
  • zaznaczenie dwóch zadań lub głosowanie więcej niż jeden raz powoduje nieważność głosowania.