Budżet obywatelski w GMINIE MIASTO ZŁOTÓW W 2024 ROKU

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 15.05.2023 10:00
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 05.06.2023 00:00 04.08.2023 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 07.08.2023 00:00 25.08.2023 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 28.08.2023 00:00
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 11.09.2023 00:00 29.09.2023 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 13.10.2023 00:00