Budżet obywatelski w GMINIE MIASTO ZŁOTÓW W 2020 ROKU

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Kampania informacyjno-edukacyjna 27.05.2019 00:00
Zgłaszanie projektów 28.05.2019 00:00 02.08.2019 23:59
Weryfikacja zgłoszonych projektów 03.08.2019 00:00 20.09.2019 23:59
Prezentacja projektów 27.09.2019 00:00
Głosowanie 30.09.2019 00:00 18.10.2019 23:59
Ogłoszenie wyników 24.10.2019 12:00