Budżet obywatelski w GMINIE MIASTO ZŁOTÓW W 2022 ROKU

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 22.04.2021 10:35
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 10.06.2021 00:00 20.08.2021 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 23.08.2021 08:00 10.09.2021 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 24.09.2021 00:00
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 25.09.2021 00:00 15.10.2021 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 20.10.2021 12:00